Informacija pirkėjui dėl ginčų sprendimo

Jei esate nepatenkinti UAB „Kapri“ paslaugomis, skundus su juos pagrindžiančiais dokumentais galite teikti adresu: P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius arba el. paštu: [email protected]. Skunde turi būti nurodyta: skundą teikiančio asmens vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), skundo surašymo data ir vieta; konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar paslauga/prekė; paaiškinimas, kodėl skundžiamas veiksmas yra neteisėtas ar nepagrįstas, ir tai patvirtinantys įrodymai (dokumentai); konkretus reikalavimas, kokį sprendimą prašoma priimti; pridedamų dokumentų sąrašas. Jei Jūsų netenkina parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse).