Papildomos užsakymo sąlygos

PAPILDOMOS UŽSAKYMO SĄLYGOS (2020 m. Nr.1) 

1.Užsakomų prekių atspalvis gali skirtis nuo salone eksponuojamų pavyzdžių ar/ir kataloguose (internete) pateiktų produkto  nuotraukų. Pirkėjas tai supranta ir dėl to nekels pretenzijų Pardavėjui. Atspalvis – tai konkrečios gaminamų plytelių (tapetų,  kiliminės dangos, laminuotos grindų dangos, PVC dangos, vonios kambario įrangos – maišytuvų, sifonų, akrilo ir keramikos  gaminių, ir kt.) partijos spalvinis niuansas. Pvz. dėl gamybos technologijos ypatumų vienos gaminamos serijos plytelės spalvos  tonu gali skirtis nuo nominalios spalvos, būti šviesesnės ar tamsesnės. Dekorinės plytelės gali būti iš kitos gamybos partijos ar/ir  gamintos pagal kitokias nei įprastos plytelių gamybos technologijos dėl ko jų atspalvis gali ženkliau skirtis nuo bazinių plytelių. T.  p. plytelių raštai/paviršiaus piešinys gali skirtis tarpusavyje – tai nėra produkto defektas, o specialiai gamintojų siekiamas išgauti  efektas. Medžio (parketas, parketlentės, lentos) ir natūralaus akmens dangai taip pat būdingi spalviniai skirtumai, nes spalvos yra  natūraliai sukurtos gamtos, todėl jų atspalviai, rievių piešinys ir jo intensyvumas bei medžio šakotumas gali skirtis nuo salone  eksponuojamo pavyzdžio. Daugelis sienų ir grindų dangų, pvz. tapetai, kiliminė danga, medinės grindys (parketas, parketlentės,  lentos) su laiku gali keisti savo spalvą. Salone eksponuojami pavyzdžiai ir gamyklos sandėliuose esančios prekės bus iš skirtingų  gamybos partijų, todėl „tonas“ gali nesutapti. Informacijos apie „toną“ nėra gamintojo kataloguose. Spalva (partijos numeris)  nurodoma tik ant pakuočių, todėl rekomenduojame ją išsisaugoti. Partijos numeris ypač svarbus užsakant papildomą prekių  kiekį. 

2. Kataloguose, kainų etiketėse, sąskaitose ir pasiūlymuose yra nurodyti vardiniai gaminio dydžiai, kurie gali nesutapti su realiu  gaminio matmeniu – visada egzistuoja matmenų nuokrypiai ir paklaidos, kurios yra leistinos pagal standartus. Skirtingo kalibro  plytelės t.p. bus skirtingų matmenų. Jei gamintojo kataloge nepažymėta, kad vienos kolekcijos plytelės ir dekorai yra vieno  kalibro (monokalibro), tai jų dydžiai tarpusavyje gali truputį skirtis

Jeigu vienoje patalpoje bus klojamos skirtingų spalvų (rūšių, dydžių, tipų) plytelės, būtinai apie tai informuokite Pardavėją prieš užsakydami prekes. Maišant keletą spalvų ir/ar norint, kad siūlės tarp plytelių būtų minimalios* rekomenduojame rinktis  rektifikuotas ir turinčias to pačio (suderinamo) kalibro plytelių kolekcijas. Tačiau ir rektifikuotos plytelės turės matmenų  nuokrypius, kurie leistini pagal standartus. Taip pat svarbu žinoti, kad pagal darniojo Europos standarto EN14411 reikalavimus  yra leistini ir to paties kalibro plytelių matmenų (ilgio ir pločio, storio, paviršiaus plokštumo, kraštų tiesumo ir kt.) svyravimai.  Daugelio plytelių negalima kloti perstūmimo būdu (kai vienos plytelės kraštas sulyginamas su kitos viduriu) nes taip labiausiai  išryškėja galimi paviršiaus plokštumo nuokrypiai. Rekomenduojame tą pasiaiškinti prieš plytelių klojimą. *Rektifikuotas plyteles  gamintojai rekomenduoja kloti su ne mažesne nei – 1,5-2 mm, kitas plyteles su ne mažesne nei 3-4 mm siūle. Tinkamiausius  siūlės pločius (kurie kompensuos galimus matmenų nuokrypius bei plytelių temperatūrinį judėjimą) bei reikiamą klijų sluoksnio 

storį turi parinkti meistras, prieš klijuodamas visas toje patalpoje esančias plyteles! Jeigu sąskaitoje ar/ir ant užsakymo lapo  (pardavimo pasiūlyme) neparašyta, kad plytelės rektifikuotos ir/ar vieno kalibro, tai laikoma, kad jos yra NEREKTIFIKUOTOS  (kreipkitės į vadybininkus dėl papildomos informacijos). 

3. Medinės grindys (parketas, parketlentės, lentos) taip pat gaminamos su tam tikrais matmenų nuokrypiais, kurie yra leistini  pagal gamintojo deklaruojamus ir Europos standartų reikalavimus. Prieš užsakydami medines grindis pasitikslinkite dėl jų  tinkamumo šildomų grindų sistemoms; montavimo, priežiūros bei garantijos sąlygų – netinkamai prižiūrint grindis, nesilaikant  drėgmės ir temperatūros reikalavimų, chemiškai ar mechaniškai pažeidus lentų paviršių grindys gali būti sugadintos  nepataisomai ir garantija joms nebus taikoma. 

4. Po patvirtinto prekių užsakymo keisti kiekių/spalvos/kodų nebegalima, o pagal pirkimo pardavimo sutartį (patvirtintą prekių  užsakymą) pateiktos kokybiškos prekės atgal nepriimamos ir kitomis nekeičiamos. Šią nuostatą Pardavėjas perėmė iš gamintojo  – specialaus užsakymo prekės gaminamos tik pagal užsakymą konkrečiam Pirkėjui. Kitaip jomis neprekiaujama. Jeigu  užsakymo (išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros) blanke nenurodyta, kad prekė iš sandėlio – laikoma, kad ji komplektuota  pagal spec. užsakymą konkrečiam pirkėjui ir Prekė atgal nepriimama/nekeičiama. Tačiau, tuo atveju, jeigu Pardavėjas sutinka  Prekę priimti atgal, nepaisant to, kad Prekė buvo pagaminta pagal Pirkėjo individualų užsakymą, grąžinama Prekė privalo būti  nenaudota, nesugadinta arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitusi, tai yra Prekė ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie  pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę. Prekės ar jos pakuotės pažeidimai neturi mažinti Prekės vertės, tai yra negali  būti Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pasikeitimų, dėl kurių Pardavėjas negalėtų tinkamai realizuoti Pirkėjo grąžintą Prekę už  tokią pačią kainą, kokia Pirkėjas buvo įsigijęs. Tokia Prekė gali būti grąžinama tik Pardavėjui sutikus ir Pirkėjui kompensavus  Prekės nuvertėjimo skirtumą. Pirkėjui atsisakius kompensuoti Prekės nuvertėjimo skirtumą, Pardavėjas turi teisę atsisakyti  priimti Prekę atgal. Prekių grąžinimas be visa to, kas yra išdėstyta, reglamentuojamas 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ ir LR Civilinio kodekso nuostatomis.

5. Pirkėjas, užsakinėdamas prekes, patikslina ir patvirtina užsakomų prekių pavadinimus, dydžius, spalvas, kiekius, pasitikslina  dėl jų montavimo, instaliavimo/įrengimo, priežiūros/valymo, eksploatacijos, garantijos sąlygų. Pardavėjas neatsako už Prekių  defektus, sugadinimą, pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas Prekes saugojo, eksploatavo, įrenginėjo, instaliavo, naudojo  prekes ne pagal paskirtį, nesilaikydamas Prekės aprašymo, naudojimo/įrengimo rekomendacijų ar instrukcijos, priežiūros ar  garantijos sąlygų. Prekės, turinčios pastebimų defektų arba pažeidimų, negali būti naudojamos, montuojamos ar instaliuojamos, 

o apie kokybės neatitikimą Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją. Pardavėjas neatsako už jau sumontuotų ar  suinstaliuotų Prekių defektus, kokybės trūkumus ar pažeidimus, jeigu Pirkėjas ar su juo susiję tretieji asmenys galėjo tuos  defektus pamatyti Prekių priėmimo, instaliavimo ar sumontavimo metu. 

6. Užsakymas patvirtinamas avansiniu mokėjimu. Jei nesutarta kitaip, avansinio mokėjimo suma yra 50% nuo užsakymo  vertės. Vienašališkai atsisakius užsakytų prekių, avansinis mokėjimas negrąžinamas ir Pirkėjas privalo kompensuoti Pardavėjo  išlaidas, jeigu avanso suma nekompensuoja visų Pardavėjo patirtų išlaidų dėl pradėto Pirkėjo individualaus užsakymo  vykdymo. Jeigu nenurodyta kitaip, pasiūlymas galioja 5 kalendorines dienas nuo jo išrašymo dienos. 

7. Pardavėjas neatsako už tiekimo terminų pasikeitimus dėl gamintojo kaltės. Pasikeitus prekių pristatymo terminui Pardavėjas  nedelsiant informuoja Pirkėją apie pasikeitimą. Negalėdamas pristatyti prekių dėl tiekėjų/gamintojų ar Pardavėjo kaltės,  Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtą avansinį mokėjimą. 

8. Atvykus prekėms jas galima atsiimti UAB “Kapri” sandėliuose (Metalo g. 23, Vilnius) tik galutinai atsiskaičius už visą užsakymą.  Prekės išduodamos tik su PVM sąskaita faktūra ar jos kopija (su išankstinio mokėjimo sąskaita prekės neišduodamos).  Atsiimdamas prekes pirkėjas sutikrina atsiimamų prekių kiekius, spalvas, kalibrus, patikrina ar nėra dūžių ar kitokių matomų  mechaninių pažeidimų. Vėliau pretenzijos dėl prekių kiekio, spalvos, kalibro, dūžių ar kitų matomų mechaninių pažeidimų nebus 

priimamos. 

9. Prekių sandėliavimo terminas – 3 savaitės nuo pranešimo apie prekių pristatymą į UAB “Kapri” sandėlius dienos (pranešama  telefonu ar/ir pranešimas siunčiamas el. paštu, trumpąja SMS žinute). Viršijus 3 savaičių sandėliavimo terminą, pirkėjas apmoka  sandėliavimo kaštų išlaidas: 0,5 proc. nuo užsakymo vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Ilgesnis saugojimo terminas derinamas  atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu. 

10.Pirkėjui pageidaujant Pardavėjas gali organizuoti prekių pristatymą iki nurodytos vietos. Prekių pristatymo kaina priklauso  nuo pristatymo vietos ir vežamų plytelių svorio/tūrio. (Pristatymo kainos pateiktos priede Nr. 1). Prekių iškrovimą organizuoja  pats užsakovas. 

11.Pardavėjas įsipareigoja asmens duomenis rinkti ir tvarkyti vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. 

Patvirtinus užsakymą avansiniu mokėjimu laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutinka su papildomomis užsąkymo sąlygomis ir  supranta, kad šios papildomos užsakymo sąlygos sukelia Šalims teises ir pareigas, kurių jos privalo laikytis. 

Su užsakymo sąlygomis susipažinau ir užsakymą tvirtinu: 

Priedas Nr1.